مرجع تخصصی برنامه نویسان
  • 024-33329046-8

آپلود تصویر
 
نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه محل صدور
گروه خون وزن قد رنگ چشم علامت مشخصه
وضعیت تاهل وضعیت نظام وظیفه
تاهل تعداد فرزندان تعداد افرادتحت تکفل
نظام وظیفه نوع معافیت
میزان تحصیلات رشته تحصیلی تلفن کد پستی آدرس
با کدام امور آشنایی دارید میزان تخصص فنی نام رشته
لطفا به سوالات ذیل بصورت مختصر و مفید توضیح دهید:
1- آیاعلاقه مند هستید که به عضویت گروه های امداد و نجات در آئید؟
2-آیا تمایل دارید در دوره های آموزشی ویژه و تکمیلی شرکت کنید؟
3- آیا می توانید در صورت نیاز حداقل به مت 20روز در عملیات های امدادی حضور داشته باشید؟
4- آیا تا کنون در عملیات های امدادی شرکت داشته اید؟
تعهدنامه
اینجانب با آگاهی به این موضوع که در دوره های آمزشی جمعیت هلال احمر که شامل دوره های شرکت در دوره های آموزشی را داشته و اذعان دارم که همکاری های داوطلبانه  ام در شرایط و موقیت های مختلف هیچگونه تعهد استخدامی را برای جمعیت در بر نخواهد داشت.
آپلود تصویر امضا
 
 
دی ان ان