مرجع تخصصی برنامه نویسان
  • 024-33329046-8

الف-مشخصات فردی

1.نام  
2.نام خانوادگی    
3.نام پدر 4.شماره شناسنامه 5.تاریخ تولد 6.محل تولد
7.جنسیت 8.شغل 9.آخرین مدرک 10.رشته تحصیلی
11.گروه خونی 12.با کدامیک از زبانهای خارجی آشنایی دارید  
14.نشانی پست الکترونیک 15.کد ملی وضعیت تحصیلی16.
17.آدرس و تلفن محل سکونت 18.شماره همراه
19.آدرس و تلفن محل کار 20. کدپستی
       
   

ب- مخصوص داوطلب

1.در زمان حوادث غیر مترقبه به چه صورتی می توانید در ارائه خدمات ,مشارکت و همکاری نمایید
     
     
2.آیا در صورت لزوم و نیاز به همکاری شما تمایل به حضور در منطقه حادثه دیده را دارید  
3.در شرایط عادی در کدام یک از زمینه های ذیل تمایل به ارائه خدمات داوطلبانه دارید
       
       
         
4.آیا می توانید به منظور خدمات داوطلبانه سفر کنید  
5.آیا تمایل به اهدا خون دارید؟  

ج-مخصوص عضو

1.به منظور پرداخت حق عضویت به چه صورتی از موارد زیر تمایل دارید
     
آپلود تصویر امضا
 
   
دی ان ان